#Corona - Các Biện pháp khẩn cấp mới (khung cơ bản) trong hai tuần tới tại Đức bao gồm:

#Corona –
Các Biện pháp khẩn cấp mới (khung cơ bản) trong hai tuần tới tại Đức bao gồm:

#Corona 22.03.2020: Các Biện pháp khẩn cấp mới (khung cơ bản) trong hai tuần tới tại Đức bao gồm:

Như vừa được công bố, chính phủ Liên bang và các Bang đưa ra quyết định về việc “Hạn chế tiếp xúc trực tiếp” và các biện pháp liên quan. Đây là những khuyến cáo chưa từng có tiền lệ tại CHLB Đức. Theo đánh giá đầu tiên của chúng tôi (ngày 22.03.2020, lúc 17 giờ 31), những khuyến cáo sau đây dựa theo điều 32 của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và được ban hành dưới hình thức Sắc lệnh.

Các quy tắc sau đây nên được áp dụng trên toàn lãnh thổ CHLB Đức (các Bang có thể điều chỉnh theo tình huống thực tế):

• Khuyến cáo: Hạn chế tối đa tiếp xúc với khác.
• Khoảng cách tối thiểu: Tại các khu vực công cộng, khoảng cách tối thiểu với người xung quanh là 1,5 mét.
• Việc tiếp xúc với người khác trong các khu vực công cộng chỉ được phép với 01 người không sống trong gia đình – hoặc giữa các thành viên trong gia đình với nhau.
• Các hoạt động thiết yếu như đi bộ và dắt thú nuôi ra ngoài, mua những nhu yếu phẩm và thực phẩm, cũng như hoạt động nghề nghiệp ở những ngành thiết yếu vẫn được phép tiến hành bình thường, như vậy có thể hiểu đây chính phủ không áp dụng Lệnh giới nghiêm trên toàn lãnh thổ.
• Các cơ quan quản lý và lực lượng cảnh sát sẽ “xử phạt các hành vi vi phạm các lệnh cấm được ban hành dưới đây.
• Các nhà hàng, quán ăn không phục vụ tại chỗ, mà chỉ còn những dịch vụ giao đồ ăn được phép hoạt động.
• Các dịch vụ làm đẹp được yêu cầu đóng cửa (ví dụ như cắt tóc, xăm v.v.)
• Các công ty được phép hoạt động, nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng dịch cho nhân viên tại nơi công sở.
• Thời gian hiệu lực trong 2 tuần tới từ ngày 23.03.2020 đến 05.04.2020.

Công ty Luật chúng tôi tiếp tục cung cấp những tư vấn pháp lý kỹ thuật số tại thành phố Leipzig.

www.malkus.lawyer